Preventivní programy

certifikovaný preventivní program rizikového chování žáků základních a středních škol

Duchovní dědictví

série vzdělávacích programů s etickými a duchovními hodnotami (Hus, Komenský, Bible, Velikonoce, Vánoce)

Komenský pro život

na podkladě Komenského myšlenek soubor metodik pro ZŠ a SŠ v rámci výchovy demokratického občana